பாகிஸ்தானை மண்ணை கவ்வ வைக்க 7 அல்லது 10 நாட்கள் போதும், அதற்கு மேல் வேண்டாம், மோடி ஆவேசம் – டெல்லியில் தேர்தல் நடக்கவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது

Advertisement
Show More
Back to top button