கேரள

நமக்கு யாருடைய சான்றிதழும் தேவையில்லை. நாம் இந்த நாட்டின் குடிமக்கள். நீங்கள் எல்லோரும் இங்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறீர்கள் – கேரள முதல்வர் பினராயி விஜயன்

Related Articles

Back to top button