இந்திய பொருளாதாரம்இந்தியா

போராட்டத்தின் போது இணைய சேவையை முடக்கியதால் இந்தியாவுக்கு 10,000 கோடி இழப்பு- ஐரோப்பிய தொழில்நுட்ப ஆய்வு நிறுவனம்

இணைய சேவை முடக்கங்களால், இந்தியாவிற்கு 9247 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது,

இந்தியா மட்டும் கடந்த ஆண்டு 4196 மணி நேரத்திற்கு இணையதள சேவைகள் முடக்கப்பட்டுள்ளது

– ஐரோப்பிய ஆய்வு நிறுவனம்

Related Articles

Back to top button