பலபேர் காலைப் பிடித்துதான் பலர் நீதிபதிகளாக வந்துள்ளனர் – ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி சர்ச்சை பேச்சு

0
10

உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அரசியல்வாதிகளால், நியமிக்கப்பட்டவர்கள் யார் மூலமோ, யார் காலையோ பிடித்து தான் நீதிபதிகள் பதவிக்கு வருகின்றனர் ஆடிட்டர் குருமூர்த்தி பேசிருப்பது மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

நடவடிக்கை பாயுமா..?