மகாராஷ்டிராவில் ஒரு இஸ்லாமிய அண்ணன் தான் வளர்த்த இரண்டு ஹிந்து சகோதரிகளை இந்து முறைப்படி திருமணம் முடித்து கொடுத்துள்ளார்

0
42

இதுதான் என் நாட்டின் சிறப்பம்சம்