தமிழ்நாடு

குப்பைத்தொட்டியில் குழந்தையை வைத்து விட்டு சென்ற கொடூரர்கள், பிறந்து சில மணி நேரம் தான் ஆகிறது

குப்பைத்தொட்டியில் குழந்தை!

திருப்பூரில், பிறந்து சில மணி
நேரங்களே ஆன ஆண் குழந்தையை,
அட்டை பெட்டியில் வைத்து குப்பை
தொட்டியில் வீசிய சம்பவம்
அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது


Related Articles

Back to top button