எல்லாம் நன்றாக இருக்கிறது என்று நடிப்பதை நிறுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது: JNU மாணவர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கு ஆலியா பட் கண்டனம்

Advertisement

#JNUAttacks #JNUProtests #JNUSU #ABVP_ARE_TERRORISTS #ABVPAttacksJNU #ABVP_TERRORIST #ABVPAttacksJNU

Show More
Back to top button