இந்தியா

கல்வி என்பது ஒருவருக்கு வழங்கப்படும் தொண்டாக இருக்க கூடாது… கல்வி என்பது ஒருவருடைய உரிமையாக இருக்க வேண்டும்.. –அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் – ஆசிரியர்கள் மற்றும் பெற்றவர்கள் சந்திப்பின் போது

Related Articles

Back to top button