மசூதியை மருத்துவமனையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த இஸ்லாமியர்கள்

பூனாவில் உள்ள அசாம் பகுதியை சேர்ந்த மசூதியை மருத்துவமனையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த இஸ்லாமியர்கள்

Advertisement

Show More
Back to top button