சர்வதேச செய்திகள்

Fars News என்ற ஈரான் நாட்டு செய்தி நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது, #Butcher” என்றால் கசாப்பு கடைக்காரன், இறைச்சி வெட்டுபவன் என்று பொருள் வருகிறது

Related Articles

Back to top button