பொதுவான செய்திகள்

வெங்காயம் 100 ரூபாய்க்கு வந்ததுமே எப்படி குடும்பம் நடத்துரதுனு யோசிக்கிற நாம ,விவசாயி 10 ரூபாய்க்கு விற்கும்போது.?

வெங்காயம் கிலோ 100 ரூபாய்க்கு விற்கும் பொழுது குடும்பம் எப்படி நடத்துவது என்று யோசிக்கும் நகரவாசிகள்,10 ரூபாய்க்கு விற்கும் போது விவசாயி எப்படி குடும்பம் நடத்துவார்கள் என்று யோசித்து பார்க்கனும்…..!!!!!

Related Articles

Back to top button